Perustaminen 1921

 • Syyskuussa 13 kunnantyöntekijää keskusteli oman ammattiosaston perustamisesta
 • Lokakuun 1p:nä perustettiin Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto

  Vuoden lopussa 27 jäsentä

Toiminta v. 1922 - 25

 • Osasto liittyi Suomen saha-, kuljetus- ja sekatyöväenliittoon 1922
 • Ammattiosastoon perustettiin ensimmäinen työhuonekunta nuohoojien 1923
 • Liittyi Rakennustyöväenliiton osastoksi n:o 22 vuonna 1925        

Toiminta 1929 - 1931

 • Kolmonen jakaantuu kahtia 1929
 • Perustetaan Tampereen kunnantyöntekijäin Yhdistys 1929
 • Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto lakkautetaan lopullisesti 1930
   
 • Tavoitteeksi oma lippu,
 • Kunnan työntekijäin liitto perustetaan Helsingissä 22 ja 23 p:nä marraskuuta 1931

Toiminta 1932 - 1935

 • Nimen muutos palataan vanhaan nimeen
  Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto ry. 1932
 • Kunnan työntekijäin liitossa 15 ammattios.

              n:o 1 Jyväskylän ammattiosasto,
              n:o 2 Rantaperkiön sekatyöväen osasto,
              n:o 3 Tampereen kunnantyöntekijäin ammattiosasto 1933

 • Tampereen kunnantyöntekijäin keskustoimikunta perustetaan (Yhteisjärjestö) 1935

Toiminta 1937 - 1944

 • Tampereen kunnantyöntekijäin Keskustoimikunta aloittaa toimintansa virallisesti 1937           
 •  Liiton toiseksi suurin osasto jäseniä 440 vuonna 1939
 •  Sotien ajanjakso 1939 - 1944

  

Työhuonekunnat

1923 - 1957

 • nuohoojien
 • vesijohtolaitoksen
 • puhdistustoimen
 • sähkölaitoksen
 • teurastamon
 • puistotyöntekijäin
 • kadunlaskijat ja kivenhakkaajat
 • automiesten
 • yleistentöiden
 • varasto-osaston
 • seurakuntien
 • arkkitehtiosaston
 • mittausosaston
 • polttoainetoimiston
 • naistentyötuvan
 • urheilu- ja luistinkenttien
 • kivivaraston

Toiminta 1945 - 1946

 • Suomen ammattiyhdistysliike koki ennen näkemättömän nousun 1945
 •  Osasto neuvotteli työehtosopimuksen Ev. lut. seurakuntien alaisille työntekijöille 1946
 •  Kolmonen allekirjoitti viimeisen työehtosopimuksen, siirtyi Keskusjärjestön huoleksi 
 •  Osasto täyttää 25- vuotta, saadaan oma lippu, jäseniä 662, työhuonekuntia 12

Toiminta 1955 - 1957

 • Kolmonen perustaa oman lehden 1955
 • Yleislakko 1956
 • Suomen Ammattijärjestö ( SAK) 50 v. 1957
 • Kunnantyöntekijäin liitto 25 v. 1957 
 • Liiton Tampereen aluetoimisto aloittaa toimintansa 1957

Toiminta 2009 - 2011

 • Yhdistysrakenteen muutoksia 2009 – 2011

muodostetaan Infraan yksi JHL:läinen
yhdistys JHL 003

 • Puistotyöntekijäin ammattios. 191
 • Kunnanteknikot ammattios.111
 • Tampereen jäte ja kunnossapito ammattios. 159
 • Tampereen korjaamopalveluiden henkilökunta ammattios. 194
 • Tampereen auto ja konekeskuksen henkilökunta. 384
 • Tampereen kaupungin toimistoalan henkilöstöä ammattios.249 ( Infrassa työskentelevät )

Kaupunkia tekemässä
- Tampereen kunnantyöntekijät ja heidän ammattiosastonsa
1921–2021 Historia