Avaintesin tilalle on valittava KT:n yritysjaosto

 

Julkisomisteisissa inhouse-yhtiöissä nykyisin noudatettava Avaintes on loppumassa ja työnantajien on valittava uusi työehtosopimus vuoden 2024 aikana. Alan työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat kuntaomisteiset yhtiöt.

Me työntekijöiden edustajat toivomme, että uuden tesin valintaa tehdessä huomioidaan tarkoin työvoiman pysyvyys, työvoiman saatavuus, alan vetovoima ja työrauha.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja alan vetovoima ratkaistaan sillä, millaisia palkkoja työntekijöille maksetaan ja millaiset työehdot ovat. Kunnolliset työehdot houkuttelevat hyviä työntekijöitä, vaikka palkka ei olisi kilpailukykyinen yksityisiin toimijoihin nähden.

Työsuhteen ehdoilla on merkitystä työvoiman pysyvyyteen. Esimerkiksi 15 vuoden työkokemuksen jälkeen saavutettu etu 38 päivän vuosilomasta on merkittävä pitovoima pienipalkkaisilla aloilla jaksamisen kannalta.

Työsuhteen ehdot vaikuttavat mm. työhyvinvointiin, työn laatuun, asiakastyytyväisyyteen, psykososiaaliseen kuormitukseen, työn tuottavuuteen ja yleiseen positiivisuuteen. Työntekijät eivät ole valmiita huonompiin työehtoihin, vaan äänestävät tarvittaessa jaloillaan ja vaihtavat työpaikkaa.

Työnantajankin etu on tuttu neuvottelukumppani ja tilanne, jossa olemassa oleva työehtosopimus pysyy samankaltaisena ja siirtymä on mahdollisimman joustava.

KT:n yritysjaos täyttää nämä edellä mainitut huomiomme, joten siirtymä, sen vaikutukset ja riskit jäisivät vähäisiksi kaikkia osapuolia ajatellen.

Aikoinaan kun liikelaitoksia aloitettiin yhtiöittämään, työntekijöille luvattiin, että työsuhteen ehdot pysyvät samankaltaisina jatkossakin. Lainaus 2.10.2017 kaupunginvaltuuston kokouksen pykälästä §270 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen:

”Yhtiön liiketoimintasuunnitelman taloudellisten mallinnusten oletuksena on käytetty lähtökohtaa, jonka mukaan yhtiössä on käytössä AVAINTES, joka vastaa henkilöstön kannalta eniten nykytilannetta. Eläkevakuutusyhtiön valinnasta ja vakuutuskassan jäsenyyden hakemisesta päättää samoin yhtiön hallitus. Kaupunginvaltuuston 15.5.2017 § 128 hyväksymässä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeessa todetaan, että kaupungin tytäryhteisöt ovat Kevan jäseniä, ellei tästä poikkeamiseen ole yksittäisessä tytäryhteisössä erityinen syy.”

Pyydämme päättäjiä noudattamaan aiempia päätöksiään työsuhteen ehtojen säilyttämisestä. Oikea osoite meille on jatkossa KT:n yritysjaosto.

 

Jani Moisio, Tampereen Tilapalvelut Oy pääluottamusmies

Marko Moisio, Tampereen Infra Oy pääluottamusmies

Sari Nieminen, Pirkanmaan Voimia Oy pääluottamusmies