Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen Infra Oy:n perustamisen

18.6.2019

Valtuusto hyväksyi Tampereen Infra liikelaitoksen yhtiöittämisen ja Tampereen Infra Oy:n perustamisen ja merkitsi tiedoksi Tampereen koulutuspoliittisen ohjelman vuosille 2019–2025

Valtuusto sai tiedokseen myös kaupungin talouskatsauksen ja hyväksyi asemakaavoja kokouksessaan 17.6.

Tampereen kaupunki ohjaa Infra Oy:tä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut. Valtuusto hyväksyi päätökseen toivomusponnen, jonka mukaan henkilöstön etu, hyvinvointi ja tiedonsaanti turvataan koko yhtiöittämisprosessin ajan sekä tulevassa yhtiössä.

Kaupunki merkitsee 100 kappaletta 1000 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100 000 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. Tampereen kaupunki tekee 900 000 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupungin koulutuspoliittisen ohjelman 2019–2025. Ohjelmasta käytiin pitkä keskustelu, jossa korostui mahdollisuus yhdenvertaiseen koulutukseen ja erilaisista lähtökohdista tulevien lasten oppimisen tukeminen.

Valtuusto hyväksyi merkittäviä asemakaavoja. Iskun ja Tampereen Areenan tonteilla uusia asemakaava mahdollistaa uusia asuinkerrostaloja sekä liiketiloja mahdollistava asemakaavaehdotus hyväksyttiin. Sammonkadun itäpäähän, Sarvijaakonaukion raitiotien vaihtopysäkin lähiympäristöön on syntymässä yleiskaavan mukainen Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskus.

Ojalan uuden kaupunginosan ensimmäinen asemakaava tuo alueelle noin 2000 asukasta. Asemakaava-alueelle muodostuu 98 uutta omakotitonttia, mikä vastaa noin vuoden tarvetta. Keskustaan tulee myös kerrostalokortteleita. Uusi Ojalan asuinalue suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Kangasalan puolella olevan Lamminrahkan alueen kanssa. Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Tampereella, Kangasalan rajalla, Kumpulan asuntoalueen itäpuolella ja se on laajuudeltaan noin 77 hehtaaria.

Tammelan puistokatu 31–33 asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 19.8.