Tampereen kaupunginhallitus esittää Tampereen Infra osakeyhtiön perustamista

3.6.2019

Tampereen kaupunginhallitus esittää valtuustolle Tampereen Infra osakeyhtiön perustamista. Perustettavalle osakeyhtiölle myytäisiin Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Valtuusto käsittelee asiaa 17.6.

Tampereen kaupunki merkitsisi sata kappaletta tuhannen euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita eli yhteensä 100 000 eurolla ja tekisi 900 000 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Nämä maksettaisiin kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Kaupunginhallitus esittää valtuuston päätettäväksi, että kaupunkiympäristön palvelualue ohjaisi Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määriteltäisiin niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle ja Infra Oy:lle keskitettäisiin kunnossapito- sekä paikkatietopalvelut.

Kaupunkiympäristön palvelualue tilaisi rakentamispalveluita perustettavalta Infra Oy:ltä ja ulkoisilta markkinoilta siten, että Infra Oy:n resurssit hyödynnettäisiin kaupungin kannalta tarkoituksenmukaisesti. Ensimmäisen viiden vuoden aikana rakentamispalveluita koskeva tilausten määrä Infra Oy:ltä olisi vähintään 10 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi rakentamispalveluita koskeva siirtyvän henkilöstön määrä arvioidaan vielä uudelleen.