Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Infrassa ei makseta tuloksellisuuspalkkioita

31.5.2018

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.4.2018 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2018 - 2020.

Ohjelman mukaiset tehostamistoimenpiteet kohdistuvat kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon sekä henkilöstöetuuksiin. Henkilöstöetuuksia pienennetään, mutta irtisanomisia ei tehdä. Uudelleen organisoitumisia ja rakenteellisia uudistuksia tullaan tekemään.

Infrassa käytössä olevaan työturvallisuuden toimintamalliin on kuulunut yhteisvastuuseen perustuva tuloksellisuuspalkkio. Infran johto on keskustellut kaupungin henkilöstöjohdon kanssa  tuloksellisuuspalkkion tulkinnasta valtuuston päätökseen liittyen, koska palkkion maksamisen kriteereihin tapaturmattomuuden lisäksi kuuluneet turvallisuustuokiot ovat lisänneet työturvallisuushavaintojen määrää sekä parantaneet työturvallisuuskulttuuria. Työtapaturmien väheneminen on tuonut kaupungille taloudellista hyötyä ja palkkion käyttöönotto on edistänyt merkittävästi henkilöstön kiinnostusta työturvallisuusasioihin sekä lisännyt työhyvinvointia.  Tulkinta on kuitenkin sellainen, että tuloksellisuuspalkkion maksamisesta pidättäydytään  Infrassa vuosina 2018 - 2019 valtuuston päätöksen mukaisesti. Ennen 23.4.2018 määräytyneet palkkiot maksetaan.

Sakari Suominen